Nešķirotu apses zāģbaļķu iepirkuma cenas:

Apses zāģbaļķi (svaigi zāģēti, Ø 24 cm <) 3,1 m (apm.g. 3,0m) 2,5 m (apm.g. 2,4m)
Zāģētavā Lobērģos Sākot no 85 EUR -
Koklaukumā Valmierā - -

Cenas veidošanās pēc kvalitāte parsībām:

  A klase 1.šķira 2.šķira 3.šķira
Ø 24 cm <
Garums: 3,1 m
(apm.g. 3,0m)
140 EUR/m3 90 EUR/m3 75 EUR/m3 60 EUR/m3

Ø 24 cm >; Garums: 3,1 m (apm.g. 3,0m)

A klase – 140EUR/m3
1. šķira – 90 EUR/m3
2. šķira – 75 EUR/m3
3. šķira – 60 EUR/m3

A klase – pirmie nogriežņi, bez zariem, iekrāsojums līdz 1/3 no diametra.
1.šķira – iekrāsojums līdz 1/3 no diametra, pieļaujami dzīvi zari.
2.šķira – iekrāsojums līdz 1/2 no diametra, pieļaujami dzīvi zari.
3.šķira – bez trupes un lielām plaisām
Brāķi – 30 EUR/m³

Piemaksas par piegādāto apses apjomu kalendārā mēneša ietvaros:

  • 100-199 m3 (piemaksa 2.00 EUR/m3)
  • 200-299 m3 (piemaksa 3.00 EUR/m3)
  • 300 m3 un vairāk (piemaksa 4.00 EUR/m3)

Vispārīgas kvalitātes prasības apses un melnalkšņa zāģbaļķiem:

  • Svaigi zāģēti, taisni, cilindriski zāģbaļķi, līkumainība līdz 2%.
  • Nepieļauj trupi, lielas plaisas, metāla ieslēgumus.
  • Zāģbaļķu pamatgarums 3,0m un 2,4m (virsmērs 10 cm <).
  • Minimālais caurmērs tievgalī 24 cm
  • Kodola iekrāsojums pieļaujams līdz ½ no diametra.
  • Kodola trupe pieļaujama līdz ¼ no diametra.

Nešķirotu melnalkšņa zāģbaļķu iepirkuma cenas:

Melnalkšņa zāģbaļķi (svaigi zāģēti, Ø 24 cm <) 3,1 m (apm.g. 3,0m) 2,5 m (apm.g. 2,4m)
Zāģētavā Lobērģos - -
Koklaukumā Valmierā - -
 

Korekta uzmērīšana un vienmēr augstas cenas.
Samaksa 3 darba dienu laikā.
Kontaktpersona: 26474932 (Māris)
Piegādes vietu koordinātas skatīt šeit.