LVtimber

Projekts “LV Timber investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā” – 2022.gada 3.ceturksnis

SIA LV Timber ir noslēgusi līgumu Nr.4.1.1.0/20/A/036 ar v/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “LV Timber investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā” īstenošanu, kas tiek līdzfinansēts. Kohēzijas fonds. Projekta ietvaros paredzēto iekārtu uzstādīšana ir pabeigta, un tās ir nodotas ekspluatācijā.