LVtimber

Projekts “LV Timber ražotnes attīstība” – 2023.gada 2.ceturksnis

SIA LV Timber ir noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/002 ar v/a „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “LV Timber ražotnes attīstība” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Aizvien turpinās ražošanas ēkas “Kokmateriālu pirmapstrādes cehs” būvniecība. Uzsākts pēdējais darbu posms pirms ēkas pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā.