LVtimber

Projekts “LV Koksnes ražotnes attīstība” – 2021.gada 4.ceturksnis

SIA LV Timber ir noslēgusi līgumu Nr.3.1.1.5/19/A/002 ar v/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “LV Timber ražotnes attīstība” īstenošanu, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Šobrīd ir uzsākta ražošanas ēkas “Kokmateriālu pirmapstrādes cehs” būvniecība.