LVtimber

Projekts “LV Kokmateriālu ražotnes attīstība” – 2021.gada 3.ceturksnis

SIA LV Timber ir noslēgusi līgumu Nr.3.1.1.5/19/A/002 ar v/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “LV Timber ražotnes attīstība” īstenošanu, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Šobrīd tiek veikti pēdējie priekšdarbi, lai uzsāktu ražošanas ēkas “Kokmateriālu pirmapstrādes cehs” būvniecību.