LVtimber

Projekts “LV Timber investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā” – 2021.gada 3.ceturksnis

SIA LV Timber ir noslēgusi līgumu Nr.4.1.1.0/20/A/036 ar v/a “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par projekta “LV Timber investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā” īstenošanu, kas tiek līdzfinansēts. Kohēzijas fonds. Projekts ir uzsākts, un šobrīd ir veikts 2. avansa maksājums saskaņā ar līgumu piegādātājam. Notiek iekārtu ražošana.